Odbyła się Konferencja pn. „Komunikacja w rodzinie z problemem przemocy” zorganizowana przez Powiat Limanowski wspólnie z PCPR

9 maja odbyła się konferencja pn. „Komunikacja w rodzinie z problemem przemocy”. Jej organizatorami byli: Powiat Limanowski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. Spotkanie adresowane było do dyrekcji i grona pedagogicznego szkół z terenu powiatu limanowskiego, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Z ramienia Powiatu Limanowskiego w konferencji wzięli udział: Wicestarosta Limanowski Agata Zięba, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Wojciech Włodarczyk, członkowie Komisji ds. Pomocy Społecznej Rady Powiatu Limanowskiego Dorota Stanisławczyk i Marian Wójtowicz.

Prelegenci wśród których znaleźli się: Jerzy Szczepaniec -ekspert w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz specjalista superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Marzena Piętoń – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Beata Setlak – Komendant Hufca 6-32 Ochotniczych Hufców Pracy w Limanowej oraz Dorota Trzop – psycholog, psychoterapeuta rodzinny Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Limanowej, Gabinetu Psychoterapii i Rozwoju w Mszanie Dolnej w swoich wykładach poruszyli aktualne zagadnienia związane m.in. z  komunikacja interpersonalną oraz ochroną dzieci dorastających w rodzinach z problemem przemocy.

Ważnym punktem spotkania były zajęcia warsztatowe pn. „Komunikacja w rodzinie” wieńczące cała konferencję. Spotkanie w grupach pozwoliło na porozmawianie o problematyce komunikacji międzyludzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji w rodzinie.

Konferencja była ważnym wydarzeniem, gdyż poruszała istotne kwestie teoretyczno-praktyczne. Była okazją do częściowej analizy tematyki komunikacji interpersonalnej, która towarzyszy każdemu z nas zarówno w życiu osobistym, rodzinnym, jak i zawodowym.

 

Jedna z prelegentek podczas wykładu  

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content