Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Odbyła się narada w sprawie urządzania lasów

21 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyła się narada Techniczno – Gospodarcza w zakresie umowy na wykonanie projektów uproszczonych planów urządzenia lasu na okres 2022-2031.

Celem spotkania było ustalenie szczegółowych wytycznych opracowania dokumentacji Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na części gminy Limanowa w obrębach: Kanina, Kłodne, Nowe Rybie, Pisarzowa i Rupniów. Wykonawca planów zaprezentował założenia wykonywanej dokumentacji i propozycje uszczegółowienia wytycznych, które były szeroko omawiane podczas narady. W spotkaniu udział wzięli  Starosta Limanowski Mieczysław Uryga wraz z Członkiem Zarządu Wojciechem Włodarczykiem oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwa Limanowa, Gminy Limanowa, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej a także sołtysi wsi Kanina i Kłodne.

 

 

Przypomnijmy, że opracowanie dokumentacji Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu wynika z zapisów ustawy o lasach.

 

2021-12-07 12:48:37, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa