Oddział Intensywnej Terapii przekazany do użytku

Wczoraj 18 lutego poświęcono i oddano do użytku odnowiony Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym w Limanowej.

Remont Oddziału anestezjologii i Intensywnej terapii rozpoczął się w sierpniu 2018 roku. Zasadniczym celem przeprowadzonych prac było dostosowanie oddziału do wymogów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16.12.2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Dz.U.2016 poz. 2218). W nowo zaprojektowanym oddziale szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania organizacyjne, techniczne i sanitarne, które mają za zadanie ograniczenie ryzyka przeniesienia chorób poza miejsce leczenia i wtórnego zakażenia.  Łącznie koszt przebudowy i doposażenia wyniósł blisko 3 mln zł, które w całości pokryte zostały ze środków własnych Szpitala. Więcej szczegółów TUTAJ

Na uroczystości poświęcenia i przekazania do użytku odnowionego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Powiat Limanowski reprezentowali: Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Członkowie Zarządu: Wojciech Włodarczyk, Józef Jaworski, Czesław Kawalec oraz Radni Powiatu Limanowskiego: Bogumił Grzyb, Leszek Pieniążek, Jan Puchała, Marian Wójtowicz.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij