Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Odprawa roczna podsumowująca działalność ratowniczą strażaków

Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej spotkali się 7 lutego podczas odprawy rocznej podsumowującej  działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2018. W spotkaniu Powiat Limanowski reprezentował Członek Zarządu Wojciech Włodarczyk.

Gości powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej mł.bryg. Wojciech Frączek, który w dalszej części  podsumowania dokonał szczegółowej analizy działalności komendy za 2018 rok, oraz omówił najważniejsze wydarzenia i interwencje ubiegłego roku.

W roku 2018 odnotowano łącznie 2011 zdarzeń, do których wzywani byli strażacy PSP jak i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu limanowskiego. Poza działalnością typowo ratowniczą strażacy realizują ćwiczenia, szkolenia, pokazy oraz włączają się w przedsięwzięcia organizowane na terenie miasta i powiatu. Tego typu działalność to również ważny element związany z promowaniem bezpieczeństwa, doskonaleniem technik i rzemiosła ratowniczego oraz szeroko rozumianej profilaktyki przeciwpożarowej.

W trakcie odprawy komendant złożył podziękowania dla kierownictwa KW PSP w Krakowie, władz powiatu oraz przedstawicieli miast i gmin za współpracę i wsparcie udzielane Komendzie Powiatowej PSP w Limanowej oraz inwestowanie w rozwój ruchu pożarnictwa zawodowego i ochotniczego.

Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili fakt bardzo dobrej współpracy służb i instytucji z terenu powiatu limanowskiego na styku prowadzonych interwencji ratowniczych, jak i działań z zakresu prewencji społecznej.

Podczas podsumowania narady wyznaczono najważniejsze cele do realizacji w roku 2019, to m.in. działania zmierzające do poprawy łączności bezprzewodowej, dalszy rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu a także sukcesywne doposażenie funkcjonariuszy w środki ochrony indywidualnej oraz poprawę warunków służby.

 

2019-08-21 05:17:03, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa