Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Odwołanie zakazu użytkowania wody z wodociągów lokalnych: Wilkowisko i Zalesie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Limanowej informuje o odwołaniu zakazu użytkowania wody z wodociągów lokalnych: Wilkowisko i Zalesie.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO WILKOWISKO Z DNIA 26.10.2020r.

Po dokonaniu analizy wyniku badań próbki wody z wodociągu lokalnego Wilkowisko   zaopatrującego Szkołę Podstawową w Wilkowisku – nr sprawozdania: 2217/Z/2020, pobranej w dniu 20.10.2020, przez pracownika Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z o.o. w Limanowej, badanie wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z o.o. w Limanowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Tym samym zostaje uchylony zakaz użytkowania wody z wodociągu lokalnego Wilkowisko zaopatrującego Szkołę Podstawową w Wilkowisku, określony decyzją
nr 33/NHK/20
z dnia 06.10.2020r. znak NHK.431.2.80.2020.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO ZALESIE Z DNIA 26.10.2020r.

 

Po dokonaniu analizy wyniku badań próbki wody z wodociągu lokalnego Zalesie   zaopatrującego Szkołę Podstawową w Zalesiu – nr sprawozdania: 2237/Z/2020, pobranej w dniu 22.10.2020, przez pracownika Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z o.o. w Limanowej, badanie wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z o.o. w Limanowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Tym samym zostaje uchylony zakaz użytkowania wody z wodociągu lokalnego Zalesie zaopatrującego Szkołę Podstawową w Zalesiu, określony decyzją nr 37/NHK/20 z dnia 16.10.2020r. znak NHK.431.2.86.2020.

 

 

 

2021-09-24 19:25:32, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa