Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Oficjalne otwarcie ronda i nowo wybudowanego mostu w Nowym Sączu

W sobotę 11 maja odbyły się uroczystości związane z poświęceniem Ronda imienia ks. infułata Władysława Lesiaka, którego dokonał ks. biskup dr Andrzej Jeż, a następnie przez parlamentarzystów i biskupa została przecięta wstęga, otwierająca nowo wybudowany most na rzece Dunajec. Na zaproszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza w wydarzeniu wziął udział Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Adam Konicki otworzył konferencję i przywitał jej uczestników. Następnie zaprezentowana została historia przeprawy mostowej przez rzekę Dunajec w Nowym Sączu. Na telebimie wyświetlono prezentację z przebiegu budowy, a o godz.15:00 nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi.

 

Dzisiejsze wydarzenie jest ważnym momentem również dla nas – jako powiatu sąsiedniego, ponieważ wielu mieszkańców Limanowszczyzny przejeżdża tędy codziennie np. do pracy, nowy most zdecydowanie ułatwi im komunikację oraz zwiększy bezpieczeństwo przejazdu. Bardzo się cieszę i gratuluję wszystkim tym dzięki, którym inwestycja ta została pomyślnie zakończona. Oby służyła nam wszystkim jak najdłużej – czego serdecznie życzę! – mówił Starosta Limanowski.

Oficjalne otwarcie ronda i nowo wybudowanego mostu w Nowym Sączu: rekonstrukacj ahistoryczna Piłsudzki na koniu przejeżdża przez nowy most  Oficjalne otwarcie ronda i nowo wybudowanego mostu w Nowym Sączu

2020-05-28 03:35:30, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa