Oficjalny odbiór przebudowanej drogi powiatowej w Przyszowej

We wtorek 6 października br.  odbył się oficjalny odbiór przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna – Naszacowice w miejscowości Przyszowa (od mostu oś. Berdychów do skrzyżowania z drogą gminną w Kierunku Kaniny w rejonie centrum Przyszowej) na odcinku 2,2 km.

Zadanie zrealizowane było w systemie dwuletnim 2020 / 2021. Dzięki pozyskanemu w ubiegłym roku przez Zarząd Powiatu Limanowskiego 50% dofinansowaniu z rządowego programu pomocowego – Fundusz Dróg Samorządowych. Zadanie realizowane było w partnerstwie z Gminą Łukowica, którego dofinansowanie obejmowało wykonanie chodnika w 50% kosztów własnych zadania.

Wartość zadania po przetargu wyniosła: 4.363.616,87 zł, w tym:
– Fundusz Dróg Samorządowych:  2.167.981,00 zł ( 50% kosztów kwalifikowanych)
– Powiat Limanowski:  1.679.454,87 zł
– Gmina Łukowica : 516.181,00  zł ( 50% kosztów własnych chodnika)

Wykonawcą zadania było konsorcjum wykonawców: Firma „PROFEXIM”  Oddział w Łostówce  (lider) oraz Firma PRODIM z Krakowa.

W odbiorze drogi uczestniczyli: Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm RP, Józef Leśniak – I Wicewojewoda Małopolski, Mieczysław Uryga Starosta Limanowski, Józef Pietrzak Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Agata Zięba Wicestarosta Limanowski, Wojciech Włodarczyk, Czesław Kawalec i Józef Jaworski Członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego, Kazimierz Jasiński i Grzegorz Wójcik Radni Powiatowi, Marek Urbański Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski wraz z radnymi i sołtysami gminy a także przedstawiciele wykonawcy inwestycji.

Zakres prac w ramach realizowanego zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przez Gminę Łukowica obejmował:

– przebudowę jezdni – poszerzenie i wzmocnienie jezdni, wykonanie nawierzchni bitumicznej
– wykonanie utwardzonego pobocza drogi
– utwardzenie zjazdów kruszywem oraz bitumicznie włączenia dróg gminnych
– wykonanie chodnika  wraz z elementami bezpieczeństwa
– przebudowę obiektu mostowego
– regulację odwodnienia wzdłuż drogi wraz z przebudową przepustów drogowych
– wykonanie peronów przystankowych oraz przejść dla pieszych
– wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content