Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego

W dniu 29 stycznia 2020 r. Zarząd Powiatu Limanowskiego podjął uchwałę dotyczącą otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, którego realizację w roku 2020 wspiera Powiat Limanowski.

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Limanowskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert.

 

Poniżej dostępny jest tekst uchwały i ogłoszenia o konkursie, także w wersji do pobrania:

Uchwała Nr 376/20 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, którego realizację w roku 2020 wspiera Powiat Limanowski

 

 

2020-02-23 08:37:59, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa