Ogłoszenie o przetargu

Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza II przetarg u s t n y nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie 3 przy ul. Fabrycznej w Limanowej.

Przedmiotem przetargu jest:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewid. nr 380/74 o powierzchni 0,2147 ha, objęta księgą wieczystą nr NS1L/00041721/6 położonej w Limanowej obręb 3 Miasta Limanowa.

Treść ogłoszenia

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content