Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Ogłoszenie o  zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Niedźwiedź gm. Niedźwiedź, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 734/2 o powierzchni 0,01 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie gazociągu średniego ciśnienia w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z przyłączem gazowym do budynków mieszkalnych jednorodzinnych”.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

2024-03-03 19:27:56, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa