Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

IKONKA INFORMACJI

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Niedźwiedź gm. Niedźwiedź, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2137 o powierzchni 0,08 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie gazociągu średniego ciśnienia w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z przyłączem gazowym do budynków mieszkalnych jednorodzinnych”.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content