Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Starosta Limanowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Niedźwiedź, gm. Niedźwiedź, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1429/1, o powierzchni 0,06 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na niej sieci gazowej średniego ciśnienia, w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na dz. ew. nr 4334/3 w obrębie Konina, gm. Niedźwiedź.”

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

2024-03-03 19:00:58, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa