Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Starosta Limanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku TAURON Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Skrzydlna, gm. Dobra, stanowiącej działki ewidencyjne nr 224 i nr 373, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na niej elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

2024-03-03 21:15:29, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa