Opieka wytchnieniowa 2021 – nabór specjalistyczne poradnictwo

rogramem pn. Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. Opieka wytchnieniowa – edycja 2021, realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Powiatu Limanowskiego.

Realizacja Programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Powiat został wskazany,  jako realizator programu w zakresie świadczeniu usługi opieki wytchnieniowej poprzez możliwości skorzystania ze:

SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA (PSYCHOLOGICZNEGO LUB TERAPEUTYCZNEGO) ORAZ WSPARCIA W ZAKRESIE NAUKI PIELĘGNACJI/ REHABILITACJI/ DIETETYKI. 

Jednocześnie wyjaśniamy, iż usługa specjalistycznego poradnictwa jest skierowana wyłącznie do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych wskazanych w Programie w celu podniesienia ich kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej i nie jest tożsama z zajęciami rehabilitacyjnymi, pielęgnacyjnymi, psychologicznymi itp. kierowanymi bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych.

Realizatorem zadań z zakresu opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego lub całodobowego jest Gmina.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Limanowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku samorządu powiatowego do właściwego wojewody deklaracje osób zainteresowanych uczestnictwem prosimy kierować do dnia 5 stycznia 2021 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, tel. (18) 33-37-825.

Program-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

Więcej informacji w poniższych linkach:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content