Powiat Limanowski

Oficjalny portal

“Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

2 kwietnia 2019 r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej zaakceptowała Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W związku z powyższym 16 kwietnia 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej organizuje spotkanie z Kierownikami Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Limanowskiego, na którym zostaną omówione szczegóły dotyczące udziału w Programie.

Więcej informacji w poniższym linku:

Opieka wytchnieniowa – edycja 2019

2019-07-22 03:36:55, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa