Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


„Opracowanie i publikacja wydawnictwa pn. „Smaki Lachów i Górali” oraz wydawnictwa pn. „W poszukiwaniu wolnego czasu u Lachów i Górali”

Beneficjent: Powiat Limanowski

Wartość projektu: 59 928,95 PLN

Kwota dofinansowania: 38 132,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2019 – 30.09.2019

Przedmiot:

  1. Wydanie dwóch publikacji :
    a. Smaki Lachów i Górali – 2 000 szt.
    b. W poszukiwaniu wolnego czasu u Lachów i Górali – 5 000 szt.
  2. Wykonanie materiału zdjęciowego do publikacji „W poszukiwaniu wolnego czasu u Lachów i Górali”. Wykonanie 100 zdjęć prezentujących krajobraz Strategii Rozwoju Lokalnego, atrakcje, produkty lokalne, twórców, miejsca atrakcyjne turystycznie.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez wydanie dwóch wydawnictw prezentujących dziedzictwo kulinarne obszaru LSR oraz największe atrakcje turystyczne obszaru LSR przedstawione w innowacyjnej formie.

Działania w ramach projektu:

Operacja polega na zebraniu informacji, opracowaniu tekstu, wykonaniu zdjęć, opracowaniu graficznym, redakcyjnym oraz przekazaniu do druku i publikacji dwóch wydawnictw.

Pierwsza publikacja będzie dotyczyć wydania książki kulinarnej z przepisami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu działania Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.

Druga publikacja pod roboczym tytułem „W poszukiwaniu wolnego czasu u Lachów i Górali” zawierała będzie opracowane 10 tras tematycznych po terenie LSR – propozycje tematycznych wycieczek jednodniowych, weekendowych dla turystów. Publikacja będzie prezentowała najciekawsze miejsca noclegowe, gastronomiczne, miejsca z serwowanym produktem lokalnym LSR, ofertę gospodarstw agroturystycznych z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Starostwo Powiatowe w Limanowej. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content