Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: kultury, sztuki  i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, których realizację w roku 2023 wspiera Powiat Limanowski.

W dniu 26 stycznia 2023 r. Zarząd Powiatu Limanowskiego podjął uchwałę dotyczącą otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, których realizację w roku 2023 wspiera Powiat Limanowski.

 

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Limanowskiego zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert.

Poniżej tekst uchwały i ogłoszenia o konkursie:

Uchwała Nr 1380/23 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, którego realizację w roku 2023 wspiera Powiat Limanowski.

2024-02-20 23:33:17, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa