PCPR w Limanowej przypomina o spotkaniach grup wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zaprasza pracowników socjalnych i asystentów rodziny oraz osoby doświadczające przemocy lub będących jej świadkiem na spotkania grup wsparcia, które odbędą się w Starostwie Powiatowym w Limanowej.

Spotkania grup wsparcia dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny odbędą się 27 marca br. w sali konferencyjnej 204 budynku B Starostwa Powiatowego w Limanowej. Dla asystentów rodziny o godzinie 10:00, natomiast dla pracowników socjalnych o godzinie 12:00.

Celem spotkań jest m.in. uzyskanie wsparcia zarówno emocjonalnego jak i merytorycznego poprzez dzielenie się wzajemną pomocą w rozwiązywaniu trudności w pracy.

Kolejne spotkanie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy będzie miało miejsce 28 marca br. o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej 204 budynku B Starostwa Powiatowego w Limanowej. Biorąc udział w spotkaniach można otrzymać wsparcie psychologiczne i pozyskać niezbędne informacje o innych formach pomocy.

Do grup można dołączyć w każdej chwili, mają one charakter otwarty. Dodatkowo każdy uczestnik grupy wsparcia może umówić się na spotkanie indywidualne, które odbywa się raz w miesiącu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie tutejszego Centrum przy ul. Józefa Marka 9 (I p., pok. 138a), telefonicznie: (18) 33-37-912. Szczegółowych informacji udziela Joanna Kuźniacka.

image_pdfimage_print

Udostępnij