Podpisana umowa na świadczenia e – usług w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego

27 września w Starostwie Powiatowym, Zarząd Powiatu Limanowskiego reprezentowany przez Starostę Limanowskiego Mieczysława Urygę i Wicestarostę Agatę Zięba udzielił zamówienia na trzy zadania w ramach postępowania „Wdrożenie i uruchomienie e-usług” w ramach realizacji projektu pn.: „e-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego”. Wykonawcą zadania została wybrana w postępowaniu przetargowym spółka cywilna GEOMATYKA – KRAKÓW z Krakowa reprezentowana przez wspólnika – Pana Jacka Łaguza.

W ramach postępowania wyodrębniono 3 zadania częściowe:
Zadanie nr 1: „e-usługa – sklep geodezyjny on – line” – wartość umowy: 55 525.00 zł,
Zadanie nr 2: „e – usługa – obsługa komorników sądowych” – wartość umowy: 15 865.00 zł,
Zadanie nr 3: „e-usługa – zdalna aktualizacja bazy danych EGiB” – wartość umowy: 122 950.00 zł.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania świadczenia e – usług w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego o wysokim poziomie dojrzałości wraz z integracją z Profilem Zaufanym oraz systemem płatności elektronicznych.

Zamówienie udzielane jest w ramach realizacji projektu pn.: „e-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1. E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E- usługi w informacji przestrzennej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin realizacji: do 15 listopada 2019 r.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content