Podpisanie umów na przebudowę dróg w Powiecie Limanowskim

21 stycznia w Starostwie Powiatowym w Limanowej  w obecności  Starosty Limanowskiego  Mieczysława Urygi  dokonano  podpisania umów na wykonanie dwóch  zadań związanych z poprawą warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ciągach  dróg powiatowych w ramach zadania pn:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1618K Limanowa-Szyk-Mstów w m. Rupniów oraz drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa-Stare Rybie-Rupniów  w m. Nowe Rybie”  obejmującego dwa zadania częściowe:

– wykonanie  chodnika  w m. Rupniów w ciągu drogi powiatowej nr 1618K Limanowa-Szyk-Mstów  w m. Rupniów (od skrzyżowania dróg powiatowych w kierunku Nowego Rybia i Szyku do skrzyżowania z drogą gminną na Kisielówkę) koszt wykonania –  448 tys.zł.

oraz wykonanie chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa –Stare Rybie-Rupniów w m. Nowe Rybie (rejon na wysokości Kościoła), koszt  wykonania 380 tys. zł.

Partnerem  realizacji  zadania jest Gmina Limanowa, która współfinansuje w/w zadania w 50% kosztów ich realizacji .Wykonawcą  w/w  zadań wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego  jest  .P.P.U.H. JANDA  z siedzibą w Łostówce. Termin umowy wykonania  nin. zadań  do 30 czerwca 2019r.

image_pdfimage_print

Udostępnij