Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Łostówce

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Limanowej obyło się podpisanie umów na dwa zadania, na które Powiat Limanowski otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach przeprowadzonego naboru do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Pierwsza umowa na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień w km 2+678 – 5+085 w miejscowości Łostówka” podpisana została z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym JANDA z Łostówki, które reprezentowali Janina Duda i Zbigniew Wacławik.

Odcinkowa przebudowa drogi powiatowej relacji Mszana Górna – Podłopień w miejscowości ŁOSTÓWKA na odcinku  2,5 km w swoim zakresie obejmować będzie: wykonanie nowej nawierzchni jezdni z poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0 mb i wzmocnieniem dla kategorii ruchu ciężkiego KR-3, wykonanie chodników, odwodnienia, przystanków komunikacyjnych, przejść dla pieszych z sygnalizacją i oświetleniem ulicznym.

Wykonanie zadania możliwe jest dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach uruchomionego programu pomocowego FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH na rok 2019  w wysokości  50% kosztów kwalifikowanych. Pozostały finansowy udział własny realizacji zadania stanowią środki Powiatu Limanowskiego i Gminy Mszana Dolna – partnera zadania. Łączna wartość tego zdania to ponad 7 mln zł.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij