Podpisanie umowy na remont dróg powiatowych w miejscowościach Rupniów, Nowe Rybie oraz Szyk.

16 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Limanowej podpisano umowę pomiędzy Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Starostę  Mieczysława Urygę, Wicestarostę Agatę Zięba oraz  Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  w Limanowej – Marka Urbańskiego z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „Janda” reprezentowanym przez Panią Janinę Duda na realizacje inwestycji polegającej na wykonaniu robót drogowych w miejscowościach: Rupniów, Nowe Rybie oraz Szyk. Zadanie ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w tym także pieszych m.in. w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną do Szkoły Podstawowej w Szyku.

Podpisana  umowa dotyczy przeprowadzenia remontu drogi powiatowej nr 1618K relacji Limanowa – Szyk – Mstów  na odcinku  długości 5,2 km – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1619K  w m. Rupniów do przebudowanego w ubiegłym roku zawężenia drogi w m. Szyk  ( w tym na terenie Gm. Limanowa – 3,0 km , Gm. Jodłownik 2,2 km ) w ramach zadania pn: „Remontu drogi powiatowej nr 1618K Limanowa – Szyk – Mstów na odcinku I w km od 5 + 800 do km  8+ 115, na odcinku II w km od 8+500 do km  11+333 w miejscowości Rupniów, Nowe Rybie oraz Szyk” .

Zakres przeprowadzonych prac remontowych obejmie m.in.: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej  wraz z likwidacją przełomów i zapadnięć, wymianę pobocza wraz z częściowym utwardzeniem masą bitumiczną, remont nawierzchni chodnika, montaż urządzeń BRD, regulację odwodnienia, remont przepustów drogowych.

Koszt wykonania zadania wynosi 6,8 mln zł.  Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu  55% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content