Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Podpisanie umowy z Fundacją „Opiekuńczość”

25 czerwca, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga i Wicestarosta Limanowski Agata Zięba reprezentując Powiat Limanowski podpisali z Fundacją „Opiekuńczość” umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych”.

Na mocy tej umowy zlecono prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych z siedzibą w Rabie Niżnej 1, 34-730 Mszana Dolna.

Termin realizacji zadania publicznego planowany jest od dnia 1.07.2020 r. do 30.06.2025 r.

2020-07-14 13:13:30, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa