Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej w Jadamwoli

 18 maja w Starostowie Powiatowym w Limanowej odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Jadamwola na odcinku 1.1 km. Na realizację zadania Powiat Limanowski otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 2 mln zł (50% wartości zadania). 

W podpisaniu umowy uczestniczyli II Wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wicestarosta Agata Zięba oraz Skarbnik Powiatu Elżbieta Nastałek

Zakres wykonania I etapu zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1580 K Zalesie – Jadamwola – Olszana w km od 10+178 do km 12+252 etap I w km od 10+178 do km 11+320 w miejscowości Jadamwola” obejmuje: wykonanie chodnika, regulacja odwodnienia, poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni, przebudowę przepustów, wykonanie zatok i peronów przystankowych, oznakowanie drogowe. Zakończenie zadania planowane jest do końca roku 2023.

2023-12-11 17:43:01, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa