Podpisano umowę na przebudowę mostu w Laskowej Nagórze

We wtorek 10 sierpnia w starostwie Powiatowym w Limanowej została podpisana umowa na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI 35000230 w km 0+812 w ciągu drogi powiatowej nr 1612K Laskowa – Nagórze w miejscowości Laskowa wraz z dojazdami” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1612K Laskowa – Nagórze w km 0+245 – 0+801 i 0+832 – 0+973 w m. Laskowa w zakresie jezdni i pobocza”. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej.

W podpisaniu umowy uczestniczyli Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, właściciel Przedsiębiorstwa Usługowo – Inżynieryjnego BUDMOST Rafał Jędrzejek oraz przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej Grzegorz Pach oraz Bogumił Król.

Przedmiotem realizacji zadania jest:
– przebudowa obiektu mostowego,
– przebudowa dojazdów do obiektu mostowego (wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 6,0 mb i wzmocnieniem geosiatką, regulacja odwodnienia, umocnienie skarp koszami siatkowo- kamiennymi),

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Usługowo- Inżynieryjne BUDMOST Rafał Jędrzejek
Laskowa 803, 34-602 Laskowa.

Termin realizacji:
15 grudzień 2021 r.

Całość wynagrodzenia robót budowlanych: 1 665 703,33 zł brutto w tym:
– rezerwa subwencji ogólnej – 832 851,00 zł
– środki własne (Powiat Limanowski) – 832 852,33 zł

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content