Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Podpisano umowy na realizację zadań drogowych w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W piątek 11 sierpnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności II Wicewojewody Małopolskiego Mateusza Małodzińskiego oraz przedstawicieli siedmiu samorządów z terenu powiatu limanowskiego zostały podpisane umowy na realizację zadań drogowych w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Powiat Limanowski otrzymał dofinasowanie w wysokości 80% ze środków budżetu Państwa na remont drogi powiatowej w miejscowości Słopnice Górne (rejon oś Piechoty i Pachuty oraz Szkoły Podstawowej). Szacunkowy koszt zadania wynosi 1 569 188,00 zł. Uzyskane dofinansowanie z RFRD to 1 244 821,00 zł kosztów kwalifikowanych, pozostały udział finansowy będą stanowiły środki własne Powiatu.

Zakres zadania będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, utwardzeni poboczy drogi, uregulowanie odwodnienia, poprawę infrastruktury bezpieczeństwa – przejść dla pieszych, wykonanie oświetlenia dedykowanego przejść, wraz z oznakowaniem, montaż 2 szt. tablic informacyjnych o obowiązującej prędkości tzw. radarów, remont nawierzchni na zatokach, oznakowanie drogowe.

Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Limanowej Starosta Limanowski  Mieczysław Uryga w imieniu wszystkich samorządów skierował podziękowania za wsparcie rządowe dla realizacji zadań drogowych w powiecie:

– Dziękuję Rządowi Premiera Mateusza Morawieckiego za wspieranie zadań drogowych, tak ważnych dla poprawy bezpieczeństwa w naszym regionie.

 

 

 

2024-06-15 04:37:15, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa