Podsumowanie współpracy transgranicznej – konferencja

Spotkanie otworzył i gości przywitał Starosta Limanowski Jan Puchała

W dniu 25 września 2018 r. w hotelu Limanova odbyła się konferencja podsumowująca mikroprojekt Powiatu Limanowskiego pn. „Cyfrowe dziedzictwo Powiatu Limanowskiegoi Dolnego Kubina” realizowany w partnerstwie z Miastem Dolny Kubin. Mikroprojekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Spotkanie otworzył Starosta Limanowski Jan Puchała, który podziękował partnerom projektu za doskonałą współpracę. Wspomniał iż dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obu regionów można pokazywać w tradycyjnej formie, ale można także pokazywać w sposób niekonwencjonalny, niestandardowy. Do tego służą e- usługi w których Powiat Limanowski chce być liderem.

Projekt który zrealizowaliśmy i którym chcemy się pochwalić wykorzystuje e- usługi  w tym wirtualną rzeczywistość do promocji regionów turystycznych mówił Jan Puchała.

Starosta zaprosił wszystkich obecnych do skorzystania z wzbogaconej oferty Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej, w którym od ubiegłego tygodnia znajduje się interaktywna ławeczka transgraniczna oraz stanowisko do wirtualnej przestrzeni.

Po przemówieniu miało miejsce uroczyste przekazanie przez Starostę Powiatu Limanowskiego Jana Puchałę i Wicestarostę Powiatu Limanowskiego Mieczysława Urygę na ręce Vladimíra Adamca kompletu okularów do oglądania wirtualnej rzeczywistości tzw. google cardboards.

uroczyste przekazanie przez Starostę Powiatu Limanowskiego Jana Puchałę i Wicestarostę Powiatu Limanowskiego Mieczysława Urygę na ręce Vladimíra Adamca kompletu okularów do oglądania wirtualnej rzeczywistości tzw. google cardboards.

Następnie Paweł Tokarczyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji, Projektów
i Przedsiębiorczości przedstawił zrealizowane zadania w projekcie.

Na konferencji swoje działania w projekcie zaprezentowali Pan Janusz Kozioł – Prezes Zarządu firmy 3Step Mobile Solutions zaprezentował wykonaną w ramach projektu aplikację mobilną.

Następnie Pan Konrad Ziaja – Prezes Zarządu firmy CinematicVR przybliżył możliwości wykorzystania technologii VR w turystyce na przykładzie projektu „Cyfrowe dziedzictwo Powiatu Limanowskigo i Dolnego Kubina”.

Na koniec spotkania Pan Robert Zakrzewski Prezes Fundacji RunVegan zaprezentował projekt Gorce Ultra Trail jako przykład transgranicznego produktu turystycznego.

Interaktywna ławeczka z której korzystają uczniowie

W podsumowaniu projektu uczestniczyli Grzegorz Biedroń – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jan Puchała – Starosta Limanowski, Marek Czeczótka – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Mieczysław Uryga – Wicestarosta Limanowski, Marian Wójtowicz – Wiceprzewodniczący Komisji  Kultury, Sportu  i Turystyki Powiatu Limanowskiego, Piotr Stach – Pełniący obowiązki Wójta Gminy Laskowa, Miloš Handák – Kierownik Działu Projektu Parasolowego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, Jan Legutko – Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa, Zbigniew Oleksy – Prezes Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Limanowskiej w Limanowej, Magdalena Dyląg – Dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, , Adam Matras – Kierownik Sekcji Operacyjnej GOPR w Limanowej, Joanna Zawada – Wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Limanowskiej w Limanowej, Wioletta Domaradzka – Wiceprezes fundacji RunVegan, Paweł Pięta – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Justyna Tokarczyk – Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości, Paweł Tokarczyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości, Izabela Kobiela –koordynator projektu, a także przedstawiciele GOKów, MOKów z terenu powiatu limanowskiego oraz mediów, w tym mediów branżowych.

Wśród zaproszonych gości obecni byli także przedstawiciele miasta partnerskiego Dolny Kubin. Miasto Dolny Kubin reprezentowali Pan Vladimír Adamec – vedúci kancelárie primátora mesta, Beata Valekova oraz 10 osobowa grupa przedstawicieli sektora turystycznego z Dolnego Kubina.

Spotkanie prowadził Mateusz Pietrzak – pracownik Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości.

Więcej o projekcie TUTAJ

FOTOGALERIA

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content