Podsumowano Konkurs Filozoficzny „#Odważ się być Mądrym#Sapere Aude!”

Podsumowano Konkurs Filozoficzny „#Odważ się być Mądrym#Sapere Aude!”

Zakończył się Interdyscyplinarny Konkurs Filozoficzny „#Odważ się być Mądrym#Sapere Aude!”, organizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej oraz Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Patronat nad Konkursem objął Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

11 marca 2022 r. odbyła się Gala Finałowa podsumowująca Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Filozoficzny „#Saper Aude#Odważ się być Mądrym!”. Wojewódzka Komisja Konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych z etapu szkolnego, wybrała laureatów i przyznała wyróżnienia.

Galę zaszczycili znamienici Patroni Honorowi Konkursu i Goście: Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, zastępca biura Wojewody Małopolskiego Ewa Gil, starszy specjalista do spraw oświaty Ewa Włodarczyk, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ks. dr Tomasz Lelito, Kustosz Bazyliki MBB w Limanowej ks. prałat dr Wiesław Piotrowski, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Limanowej Artur Krzak. Nieobecna poseł na Sejm RP pani Urszula Nowogórska przesłała organizatorom i uczestnikom Konkursu list gratulacyjny.

Goście w swoich wystąpieniach podkreślali niezwykłą wagę idei Konkursu, który inspiruje uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do krytycznego myślenia i poszukiwania fundamentalnych wartości humanistycznych. Młodzież wykazała się dojrzałością myślenia oraz kreatywnością w tworzeniu prac.

– Myślę, że uczestnicy tegorocznej edycji konkursu już teraz dostrzegają jak wiele udało się im osiągnąć i jak dużo jeszcze zostało do odkrycia. Filozofia ma bowiem to do siebie, że jest nigdy niekończącą się drogą, tak samo jak złożoną i niepowtarzalną jednostką jest każdy człowiek, każda grupa i każda społeczność.
Gratuluję serdecznie osiągnięć wszystkim laureatom tegorocznej edycji konkursu filozoficznego Sapere Aude. Dziękuję uczestnikom za czas i wysiłek poświęcony na zdobywanie wiedzy, jej twórcze spożytkowanie oraz odwagę i niezależność myśli, którą się wykazali. Dziękuję opiekunom uczestników za wszelkie okazane wsparcie, przewodnictwo i mentorską opiekę nad uzdolnioną młodzieżą – mówił Starosta Limanowski Mieczysław Uryga

Ojciec dr hab. Marek Urban – pracownik naukowy UPJP II , wygłosił wykład pt. „Otwarty rozum i chrześcijaństwo”. Wydarzenie stało się również okazją do zaprezentowania zdolnej młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej. Oprawę muzyczno-teatralną zapewnili członkowie Amatorskiego Szkolnego Koła Artystycznego. Ocenę Wojewódzkiej Komisji Konkursowej i wyniki konkursu przedstawili: Anna Smaga-Trojanowska oraz ks. dr Jakub Kuchta.

W zależności od kategorii wiekowej rozważania mogły mieć formę: pracy wizualnej: plakatu, vloga, komiksu, memu internetowego, filmu, eseju, wypowiedzi argumentacyjnej, rozprawki, eseju, utworu literackiego. Prace wizualne prezentowały wysoki poziom i dużą różnorodność, choć trzeba podkreślić, że wbrew pozorom ujęcie tematów filozoficznych w formie obrazu, a zwłaszcza plakatu, było sporym wyzwaniem. Wśród form wybranych przez uczniów pojawiły się plakaty, komiksy, memy, vlog i filmy. Szczególne uznanie Komisji Konkursowej zyskały te ostatnie.

Kategoria utworów literackich inspirowanych filozofią nie cieszyła się aż tak dużym zainteresowaniem. Przełożenie zagadnień filozoficznych na język literacki okazało się trudnym wyzwaniem. Jednak i w tej kategorii pojawiły się ciekawe prace, reprezentujące różne formy wypowiedzi. Były zatem wiersze, opowiadania, piosenka i dramat. Szczególne uznanie Komisji Konkursowej zdobył błyskotliwy, misternie skonstruowany dramat traktujący o wirtualnej rzeczywistości.

Najczęstszą formą wybieraną przez Uczestników był esej lub rozprawka. Oceniający prace dr Jakub Synowiec- pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, wysoko ocenił poziom prac naukowych, zaznaczając, że wielkim wsparciem dla piszących był cykl wykładów wygłoszonych online przez pracowników Uniwersytetu. Wykłady były integralną częścią Konkursu.

A oto wyniki Konkursu Filozoficznego:

W kategorii wiekowej- szkoła podstawowa klasy IV-VI- w formie pracy wizualnej

Wyróżnienie otrzymała Barbara Bodura z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dębnie. Nauczyciel prowadzący to pan Piotr Marecik.

III miejsce i tytuł laureata uzyskali ex equo: Aleksandra Garbacz ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku – opiekun merytoryczny pani Urszula Duda i Wojciech Wojtas ze Szkoły Podstawowej w Łostówce – nauczyciel pani Monika Antosz Grodzicka

II miejsce otrzymali również ex equo : Emilia Kurek ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku opiekun- pani Jowita Janik i Mateusz Lupa – uczeń Szkoły Podstawowej w Łostówce– nauczyciel pani Monika Antosz –Grodzicka.

I miejsce zajęła Julia Koza uczennica Niepublicznej Szkoły we Wróblowicach –opiekunem merytorycznym Julii jest pani Agnieszka Łazarek.

Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak wręczyła nagrodę specjalną dla najmłodszego laureata- jest to Aleksandra Garbacz uczennica klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku.

Druga Kategoria wiekowa to uczniowie szkoły podstawowej- klasy VII- VIII.

W literackiej formie konkursowej:

III miejsce zajął i uzyskał tytuł laureata Amadeusz Trojanowski uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej w Tymbarku. Jego opiekunem jest pani Marta Florek.

Miejsce II i tytuł laureata zdobyła Martyna Smaga- uczennica Szkoły Podstawowej w Tymbarku– opiekun pani Katarzyna Śmiech.

Zdobywcą pierwszej nagrody jest Karol Urbański uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 109 w Krakowie– opiekunowie merytoryczni to Aneta Hetnał i Urszula Stachurska- Czaja. Uczeń został również uhonorowany nagrodą specjalną Małopolskiego Kuratora Oświaty.

W kategorii wizualnej:

III miejsce otrzymała Karolina Trzópek ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku– nauczyciel Katarzyna Śmiech.

II miejsce zajęła Milena Joniec- uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej– nauczyciel Marta Sochacka

Autorką najlepszej pracy w tej kategorii jest Nadia Ruda ze Szkoły Podstawowej w Sierczy – opiekunem merytorycznym Nadii jest pan Mateusz Węgrzynek. Laureatka została również uhonorowana nagrodą specjalną Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Kategoria naukowa- eseje i rozprawki.

Wyróżnienie w tej kategorii uzyskała Izabella Burnóg uczennica Szkoły Podstawowej z Łoniowej – opiekunem merytorycznym jest pan Piotr Marecik

III miejsce zdobyła Iliana Kuc ze Szkoły Podstawowej w Podłopieniu– nauczycielem prowadzącym jest pani Beata Sułkowska

II lokatę zajęła praca Alicji Pajdy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej– nauczyciel pani Katarzyna Florek

Pierwsze miejsce ex equo w kategorii esej zajęli: Adam Marecik uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Dębińskiej– opiekun Zuzanna Jarek oraz

Anna Surdziel- uczennica Szkoły Podstawowej w Tymbarku– nauczyciel Urszula Duda

Laureaci zostali uhonorowani nagrodą specjalną Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Szkoły ponadpodstawowe

Kategoria literacka:

Wojewódzka Komisja Konkursowa przyznała dwa równorzędne drugie miejsca dla:

Liliany Gołąb i Katarzyny Jędrzejek – uczennic I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej

Nagrodę specjalną Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej otrzymała Magdalena

Kiełkowska z II LO im. A. Mickiewicza w Raciborzu – nauczycielem prowadzącym jest pani Monika Janowska.

W kategorii wizualnej

III miejsce exequo zajęły: Bianka Ruda z VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie – opiekun Anna Toboła i Joanna Marcisz z I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej

II miejsce zajęła Wiktoria Filus- uczennica Zespołu Szkół imienia Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku– nauczyciel pani Anna Rosiek

Miejsce pierwsze ex equo zdobyli:

Stanisław Mackiewicz z Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia w Libiążu– opiekun merytoryczny pan Roman Issakiewicz oraz Julia Dziadoń uczennica I Liceum ogólnokształcącego w Limanowej.

Laureaci zostali uhonorowani nagrodą specjalną Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Kategoria esej/wypowiedź argumentacyjna

III miejsce otrzymała Joanna Trzópek- uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej.

Laureatka została uhonorowana nagrodą specjalną Wojewody Małopolskiego

II miejsce Komisja Konkursowa przyznała Magdalenie Florek również z I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej.

Laureatka została uhonorowana nagrodą specjalną Wojewody Małopolskiego

I miejsce- najlepszy esej filozoficzny napisał uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu- Mateusz Roszkowski. Jego opiekunem merytorycznym jest pani Iwona Lis. Laureat został uhonorowany nagrodą specjalną Wojewody Małopolskiego oraz nagrodą specjalną Małopolskiego Kuratora Oświaty .

Gratulujemy! Do zobaczenia na kolejnej edycji Konkursu!

Źródło,fot.: RDN, I LO

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content