Policjant z KPP Limanowa na podium ogólnopolskim

W Centrum Szkolenia Policji zakończył się Finał I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych. Na podium spośród 17 policjantów służby prewencyjnej reprezentujących komendy wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji stanął m.in. podkom. Krzysztof ZAPAŁA, KPP w Limanowej.

Konkurs, pod patronatem Komendanta Głównego Policji, odbywał się w dniach 19-20 listopada br. Nadzór nad przebiegiem i organizacją wydarzenia sprawował Komendant Centrum Szkolenia Policji.
Finał konkursu obejmował następujące konkurencje:
pisemny test wiedzy zawierający 50 zadań testowych zamkniętych, które dotyczą znajomości przepisów prawa, w szczególności ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym;
pisemną analizę akt lub elementów akt czynności wyjaśniających pod kątem błędów formalnych i merytorycznych;
wygłoszenie przez oskarżyciela publicznego przemówienia końcowego.

Po zsumowaniu punktów, jakie można było uzyskać za poszczególne zadania konkursowe, następujące miejsca zdobyli:
I miejsce – sierż. szt. Mateusz SMAGA, KPP w Żninie (KWP w Bydgoszczy)
II miejsce – podkom. Krzysztof ZAPAŁA, KPP w Limanowej (KWP w Krakowie)
III miejsce – asp. szt. Leszek MOMOT, KMP w Jeleniej Górze (KWP we Wrocławiu)

Na ręce jednego z policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej – podkom. Krzysztofa Zapały składam najlepsze gratulacje z okazji zdobycia tytułu wicemistrza w Ogólnopolskim Konkursie dla Policjantów – Oskarżyciel Publiczny. Bardzo cieszy mnie, że policjanci z naszego powiatu biorą udział w wielu zawodach i konkursach wykazując się specjalistyczną wiedzą w danej dziedzinie oraz umiejętnością wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Zajmują przy tym wysokie miejsca promując nasz powiat jako bezpieczny i posiadający odpowiednio wykwalifikowanych funkcjonariuszy. Niech zdobyte podium będzie dla Pana motywacją do dalszej rzetelnej pracy, a codzienne wyzwania stają się motywacją i przynoszą nowe możliwościwraz z gratulacjami życzenia składa Starosta Limanowski Jan Puchała.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content