W rejonie Szkoły Podstawowej w Zbludzy będzie bezpieczniej!

podpisanie umowy na sali konferencyjnej Starostwa. Przedstawiciele Zarządu, dyrektor PZD oraz przedstawiciele wykonawcy podpisują umowę przy stole.

28 października Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Wicestarosta Limanowski Agata Zięba podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym  JANDA  z Łostówki na realizację zadania pn: „Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1609K Limanowa-Kamienica do dz. ew. 1221 wraz z wykonaniem zatoki parkingowej oraz remontem urządzeń odwadniających drogi w km 18+597 – 18+740 w m. Zbludza”

Planowane wykonanie zadania  związane jest z poprawą bezpieczeństwa w  ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa -Kamienica w  rejonie Szkoły Podstawowej w miejscowości Zbludza. Zakres zadania będzie obejmował : przebudowę zjazdu do Szkoły , wykonanie chodnika wraz z zatoką   ( placem postojowym ) , uregulowanie spływu wód opadowych rowem przydrożnym , zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych jak i  przeniesienie istniejącego przystanku komunikacji publicznej.

Wartość wykonawcza zadania –  274.000,00 zł. brutto .

Powyższe zadanie realizowane będzie  w partnerstwie z Gminą Kamienica , która w ramach wzajemnych inicjatyw samorządowych współfinansować będzie w 50% kosztów zadania.

Rozpoczęcie robót ma nastąpić z początkiem listopad br.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content