Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ZPO z dodatkowymi zespołami orzekającymi

Wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Limanowej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w wyniku starań Powiatu Limanowskiego oraz po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.  w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z dniem 8 lipca br. została wpisana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na listę poradni, w której będą działały zespoły orzekające, wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

2021-12-07 13:49:15, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa