Porozumienie ws. budowy stadionu na ul. Kusocińskiego podpisane!

Podpisanie porozumienia ws. budowy stadionu na ul. Kusocińskiego w Limanowe . Zdjęcie przedstawiające Starostę Limanowskiego Mieczysława Urygę , Wicestarostę Powiatu Limanowskiego Agatę Ziębę, Burmistrza Miasta Limanwa Władyslawa Biedę oraz z-cę Burmistrza Wacława Zonia po podpisaniu porozumienia

18 maja, w ślad za Uchwałą Nr XVII/190/21 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie: akceptacji projektu porozumienia z Miastem Limanowa w sprawie budowy obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturą komunikacyjną przy ulicy Kusocińskiego w Limanowej, w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się podpisanie porozumienia.

W podpisaniu i przekazaniu umów uczestniczyli: Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wicestarosta Agata Zięba oraz Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz z Zastępcą Władysławem Zoniem.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad współpracy w ramach planowanej wspólnej realizacji inwestycji pn. „ Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Kusocińskiego w Limanowej”, w skład której wchodzi :

– budowa stadionu pełnowymiarowego z trybunami o nawierzchni z trawy naturalnej i bieżnią lekkoatletyczną – 6 torów,
-2 boiska kortów tenisa ziemnego, boisko koszykówki,
-urządzenia lekkoatletyczne: skocznia w dal, koło rzutu dyskiem, młotem, rzutnia pchnięcia kulą, rzutnia oszczepem, skocznia o tyczce,
-drogi, chodniki i parkingi,
-zaplecze szatniowo- sanitarne oraz administracyjne dla obsługi wszystkich obiektów kompleksu sportowo- rekreacyjnego

Stadion projekt 2

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w trzech etapach :

1) Etap I – opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego wraz z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną  zagospodarowania terenu

2) Etap II Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Kusocińskiego w Limanowej z wszelkimi uzgodnieniami, opracowaniami i zgodami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę oraz opracowanie dokumentacji przetargowej – STWiOR, przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

3) Etap IIIwykonanie robót budowlanych

Przedmiotowy dokument normuje partycypację w udziale własnym budżetu przedsięwzięcia w proporcjach po 50 % kosztów po stronie sygnatariuszy porozumienia. Kwestie organizacyjne związane z utrzymaniem, administrowaniem oraz dokładną formą rozliczeń finansowych zostaną uregulowane w drodze odrębnych umów.

Szczegółowa koncepcja nowego kompleksu sportowego

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content