Porozumienie z Nadleśnictwami i Gorczańskim Parkiem Narodowym

Zdjęcie z podpisania porozumienia. Starosta Limanowksi Mieczysław Uryga podpisuje dokumenty. Przy stoliku siedzą przedstawiciele nadleśnictw oraz Gorczańskiego Parku Narodowego

11 stycznia w Starostwie Powiatowym zostało podpisanie porozumienie dotyczące powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Spotkanie było także okazją do omówienia ważnych, bieżących spraw m.in. z zakresu nadzoru nad lasami.

Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Starostą Limanowskim Mieczysławem Urygą, a Nadleśniczymi Nadleśnictwa Limanowa – Januszem Krywultem, Nadleśnictwa Stary Sącz – Rafałem Tokarzem i Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego – Januszem Tomasiewiczem. W spotkaniu uczestniczyła również Agata Zięba – Wicestarosta Limanowski.

Podpisane porozumienie określa m.in. cechowanie drewna i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna, nadzorowanie oraz kontrolę właścicieli lasów w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się i powstawaniu pożarów, zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych, ochrony gleby i wód leśnych, i inne.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content