Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

29 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Starosta Limanowski Mieczysław Uryga. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele samorządów, jednostek i instytucji z terenu powiatu limanowskiego.

 

Spotkanie otworzył Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, który podziękował uczestnikom za przybycie oraz zaprosił ich do wspólnego dialogu. Głównym tematem omawianym podczas posiedzenia było zanieczyszczenie powietrza na terenie powiatu limanowskiego.

Po zapoznaniu się z obecnym stanem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie powiatu omówiono możliwości prawne prowadzenia działań zapobiegawczych oraz przedstawiono propozycję poprawy istniejącej sytuacji.  W trakcie spotkania dyskutowano o podjęciu działań zmierzających do redukcji zanieczyszczenia oraz poprawy stanu powietrza atmosferycznego na terenie powiatu limanowskiego jak również omówiono sprawy bieżące.

image_pdfimage_print

Udostępnij