Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

29 marca br. w  Starostwie Powiatowym w Limanowej, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie  zwołano z inicjatywy Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze stwierdzonymi ogniskami ptasiej grypy na terenie powiatu limanowskiego.

W spotkaniu wziął udział Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, burmistrzowie i wójtowe z terenów zagrożonych oraz przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Z przekazanych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego informacji wynika, że na chwilę obecną na terenie powiatu istnieją dwa ogniska ptasiej grypy – w gminie Łukowica oraz na terenie miasta Mszana Dolna.

Obecnie pobrane zostały próbki do badania, które mają potwierdzić, czy faktycznie mamy do czynienia z ptasią grypą.

W przypadku wyników pozytywnych, będziemy na bieżąco informować o podjętych działania mających na celu zahamowanie dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

2021-12-07 12:54:34, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa