Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Rada, w głosowaniu jawnym przeszła do wyboru Przewodniczącego, którym został Wojciech Włodarczyk

Podczas Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbyło się 26 listopada, został wybrany nowy Przewodniczący oraz powołany nowy członek Rady. Na spotkaniu członkowie omówili również sytuację na rynku pracy oraz zatwierdzili zmiany w podziale środków finansowych.

Przed rozpoczęciem obrad przedstawiciele Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej oraz Powiatowego Urzędu Pracy pogratulowali Mieczysławowi Urydze objęcia stanowiska Starosty Limanowskiego, a także podziękowali za wieloletnie kierowanie pracami Rady.

Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej oraz Powiatowego Urzędu Pracy pogratulowali Mieczysławowi Urydze objęcia stanowiska Starosty Limanowskiego

Następnie Starosta wręczył akt powołania nowemu członkowi Rady – Agacie Zięba Wicestaroście Limanowskiemu. Następnie Rada, w głosowaniu jawnym przeszła do wyboru Przewodniczącego, którym został Wojciech Włodarczyk – etatowy członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, a jednocześnie przedstawiciel NSZZ Rolników Indywidualnych  „Solidarność”.

 Starosta wręczył akt powołania nowemu członkowi Rady – Agacie Zięba Wicestaroście Limanowskiemu.

W trakcie posiedzenia Rada zapoznała się z informacją o aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie limanowskim. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej –Marek Młynarczyk przedstawił członkom Rady informację o stanie bezrobocia na terenie powiatu limanowskiego oraz działalności PUP w Limanowej za III kwartał 2018 r., w tym o stanie realizacji projektów POKL współfinansowanych ze środków EFS.

W dalszej części obrad Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję zmian w podziale środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie aktywnych programów realizowanych przez PUP w Limanowej w 2018 roku oraz wyraziła opinię w sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij