Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu  13 stycznia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się  pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej, któremu przewodniczył Wojciech Włodarczyk – etatowy członek Zarządu Powiatu Limanowskiego. W posiedzeniu uczestniczył Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Wicestarosta Agata Zięba. Przed rozpoczęciem obrad Starosta wręczył akt powołania na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej Grzegorzowi Wójcikowi – radnemu Powiatu Limanowskiego, który nie był obecny na posiedzeniu inauguracyjnym.

W trakcie posiedzenia Rada zapoznała się z informacją o stanie bezrobocia na terenie powiatu limanowskiego oraz działalności PUP w Limanowej w 2020 roku, którą przedstawił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej – Marek Młynarczyk. Członkowie Rady zapoznali się również z wykazem pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu w roku ubiegłym oraz pozytywnie zaopiniowali przedłożoną przez dyrektora PUP w Limanowej propozycję podziału środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie aktywnych programów oraz innych zadań fakultatywnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej w 2021 roku. Na aktywizację bezrobotnych w bieżącym roku Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej pozyskał już 26,5 mln złotych oraz 8 mln złotych na wsparcie przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej (pożyczki, dofinansowania i dotacje z tarczy branżowej 6.0).

W dalszej części obrad Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję zmian w kryteriach realizacji aktywnych programów rynku pracy w 2021 r. przez PUP w Limanowej oraz omówione zostały bieżące problemy lokalnego rynku pracy.

 

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content