Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Poszukiwania najbardziej malowniczych zakątków Małopolski – 4. edycja konkursu „Małopolska Wieś 2020”

Małopolska wieś - informacje

Znasz miejscowości, które zasługują na miano „Najpiękniejszej Małopolskiej Wsi”, „Nowatorskiej Małopolskiej Wsi” lub „Małopolskiej Wsi w Sieci”? Już po raz czwarty zachęcamy do wspólnego poszukiwania malowniczych zakątków regionu w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2020”. Na zgłoszenie maksymalnie dwóch sołectw gminy mają czas do 17 kwietnia br. W tym roku pula nagród wynosi 540 tys. zł.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, które aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. Dlatego oceniana będzie estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Równie ważne będą lokalne inicjatywy, które pomagają wzmacniać tożsamość lokalną oraz integrują mieszkańców.

Przedmiotem oceny w kategoriach Najpiękniejsza i Nowatorska Małopolska Wieś będą inicjatywy lokalne, zrealizowane w sołectwach na terenie województwa małopolskiego od 2015 roku, a w kategorii Małopolska Wieś w Sieci, prowadzenie strony internetowej sołectwa, istniejącej co najmniej od 2019 r. i nadal funkcjonującej.

Uczestnikami konkursu mogą być sołectwa zgłoszone przez gminy, położone w województwie małopolskim. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r.

Gmina może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwa sołectwa. Sołectwo może zostać zgłoszone w jednej lub w dwóch kategoriach, przy czym w przypadku zgłoszenia sołectwa jednocześnie w dwóch kategoriach, zgłoszenie to może dotyczyć kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci lub kategorii Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci.

Zdobycie I miejsca w Konkursie w poszczególnych kategoriach może mieć miejsce tylko jeden raz na pięć lat i wyklucza udział w Konkursie w tej kategorii w następnych 4 edycjach. Zdobycie II lub III miejsca w Konkursie wyklucza udział laureatów w kategoriach Konkursu, przez okres kolejnych dwóch lat.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

źródło: malopolska.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content