Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Poszukiwanie Kamienia Filozoficznego w Krainie Sędziwoja

02 lipca 2022. w sobotę w Łukowicy odbyło się wydarzenie Pt; „Poszukiwanie Kamienia Filozoficznego w Krainie Sędziwoja” Gminie Łukowica.

Realizacja programu odbyła się dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach otwartego konkursu na ofertę realizującą zadanie publiczne w zakresie, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego w roku 2022 wspierane przez Powiat Limanowski.

Organizatorem było Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz Stowarzyszenie „STYK”, Gmina Łukowica, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Łukowicy oraz Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Udział w wydarzeniu wzięli zarówno seniorzy, młodzież a także dzieci.

Drugiego lipca osoby zainteresowane wydarzeniem zwiedzały zabytkowy Kościół w Łukowicy pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła a także wysłuchały barwnej i ciekawej opowieści na temat Łukowicy, historii kościoła oraz samego Michała Sędziwoja. Osoby lubiące wyzwania i zagadki korzystały z teatralizowanego escape roomu. Grupy podejmujące wyzwanie oraz lubiące różnorakie łamigłówki w pokoju zagadek doskonale się odnalazły otoczenie ożywionymi, renesansowymi postaciami. Zadaniem uczestników było odszyfrowanie zagadek i odszukanie całego kamienia filozoficznego, dzięki któremu było możliwe opuszczenie komnaty. Dodatkowo w Parku Podworskim część osób podjęła wyzwanie odszukania kamienia filozoficznego w pięciu odsłonach. Wytrwałe i zdeterminowane osoby odszukały wszystkie pięć kamieni za co otrzymywały upominki ufundowane przez Starostwo powiatowe w Limanowej.

Także w Parku Podworskim odbywał się w tym dniu plener malarski poświęcony tematyce Kamienia Filozoficznego. Chętni pracowali pędzlem uwieczniając na prawdziwych kamieniach oraz na płótnie subiektywnie postrzeganą ideę kamienia filozoficznego. Na placu obok GOKSiT na uczestników czekał poczęstunek przygotowany przez KGW z Młyńczysk. Najmłodsi mieli możliwość stania się na chwilę księżniczką lub królem dzięki zaaranżowanej przebieralni kostiumów, mogli także fotografować się w plenerowej „foto budce” gdzie na chwilę mogli stać się Sędziwojem lub dostojną panią z jego epoki.

Dziękujemy wszystkim za współpracę i zapraszamy do Łukowicy krainy Sędziwoja.

2022-12-04 06:03:51, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa