Poszukujemy asystentów! Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Grafika przedstawiająca osobę niepełnosprawną wraz ze swoim asystentem

 

W związku z planowanym przystąpieniem do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej  poszukuje osób chętnych do podjęcia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

 

Zgodnie z wytycznymi Programu usługi asystenta mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
  • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
  • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Usługi asystenta w szczególności polegać będą pomocy w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Szczegółowe informacje dot. Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 znajdziesz tutaj: Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2021

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zwraca się z prośbą do osób chętnych do świadczenia usług asystenta i posiadających ww. kwalifikacje i doświadczenie do kontaktu z tut. Centrum, tel. 18 33-37-825.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content