Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Potencjał Małopolski do rozwoju turystyki zrównoważonej – raport Fundacji Fundusz Partnerstwa

Potencjał Małopolski do rozwoju turystyki zrównoważonej - raport Fundacji Fundusz Partnerstwa
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań i analizy potencjału województwa małopolskiego w zakresie rozwoju turystyki zrównoważonej.

Badaniem zostały objęte samorządy lokalne oraz jednostki im podległe, administracje obszarów chronionych, branża turystyczna oraz organizacje społeczne zainteresowane rozwojem ekoturystyki. W badaniu wzięło udział 85 podmiotów z 5 subregionów Małopolski.

Raport został opracowany przez Fundację Fundusz Partnerstwa w ramach projektu pn. „Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój turystyczny regionu”, finansowanego ze środków samorządu województwa w ramach Programu EkoMałopolska.

Małopolska ma ogromny potencjał do rozwoju turystyki opartej o walory natury i kultury. Najsilniejszym atutem Małopolski na tle innych regionów, a także krajów europejskich jest dziedzictwo przyrodnicze i jego różnorodność. Ponad 60% regionu objęte jest ochroną prawną (dane dla kraju to 30%), co stawia go pod tym względem na pierwszym miejscu w kraju. Walory przyrodnicze Małopolski to 6 parków narodowych, 11 parków krajobrazowych, 10 obszarów chronionego krajobrazu, 83 rezerwatów przyrody, ponad 2200 pomników przyrody. Małopolska jest również niekwestionowanym liderem pod względem występowania wód mineralnych i leczniczych w kraju. Na Liście Produktów Tradycyjnych znajduje się 220 produktów z Małopolski (2 miejsce w kraju), 11 produktów podlega ochronie UE.

Również dziedzictwo kulturowe Małopolski, druga ważna grupa walorów ekoturystycznych, jest dziedzictwem powszechnie uznawanym i rozpoznawanym, a jednocześnie stanowi mocny wyraz regionalnej świadomości. Są to dobrze zachowane tradycje, obrzędy, stroje, kuchnia regionalna, tradycyjne formy gospodarowania (rolnictwo w małych gospodarstwach, pasterstwo, zielarstwo, rzemiosło, rękodzieło), tradycyjna architektura i budownictwo, muzea, itp.). Na barwną mozaikę zasobów ekoturystycznych składają się także żywe ośrodki kulturowe różnych grup oraz mniejszości etnicznych i religijnych oraz liczne podmioty działające w sektorze kultury.

Ogromny potencjał do rozwoju przyjaznych dla środowiska form turystyki, w tym ekoturystyki drzemie w obszarach wiejskich (zajmują one ok. 89% powierzchni Małopolski). Obszary wiejskie zamieszkiwane przez ponad 50% społeczeństwa, wyróżniają się wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi. Turystyka przyjazna dla środowiska staje się ważnym narzędziem pobudzania przedsiębiorczości społeczności lokalnych, rozwijania nowych innowacyjnych rynków pracy oraz tworzenia zielonych miejsc pracy.

Szanse dla rozwoju ekoturystyki w Małopolsce wynikają z naturalnych warunków przyrodniczych i kulturowych województwa, a także i z wdrażanych przez samorząd województwa zjawisk i procesów ważnych dla zrównoważonego rozwoju sektora rolniczego i poprawy stanu środowiskiem m.in. objętych Programem EkoMałopolska. To wszystko sprawia, że ekoturystyka i pokrewne jej formy turystyki zrównoważonej mogą stać się marką Małopolski i wizytówką regionu.

 

źródło: malopolska.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content