Powiat Limanowski nadal w strefie czerwonej

Grafika z mapą polski. Na zółto i czerwono zaznaczone są strefy który zostały objęte obostrzeniami. U góy napis od soboty 10 październik cały kraj zostaje objęty żółtą strefą z wyłączeniem powiatów ze strefy czwerwonej.

Od 10 października br. strefa żółta zostanie rozszerzona na cały kraj, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej. W strefie czerwonej znajdą się 32 powiaty (m.in. powiat limanowski) i 6 miast. 

Od jutra zmienią się niektóre obostrzenia,  obowiązujące w wybranych strefach:

 

  1.  zakazane – jest do odwołania – prowadzenie przez przedsiębiorców nie tylko działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych, ale także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych zamkniętych przestrzeniach;
  2. w przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa z powodów związanych ze zdrowiem będzie wymagane przedstawienie, na żądanie policji lub staży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
  3. odległość między organizowanymi zgromadzeniami nie będzie mogła być mniejsza niż 100 m;
  4. w strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły działać między godz. 6:00 a 22:00 z wyjątkiem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu;
  5. na obszarze czerwonym i żółtym będzie obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej niezależnie od odległości 1,5 m między osobami;
  6. nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego i plaży
  7. w przypadku hospicjów i oddziałów opieki paliatywnej wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 nie będzie wymagany, gdy stan zdrowia pacjenta będzie wskazywał na pilne przyjęcie go do hospicjum lub oddziału.

Od dnia 17 października br. wesela i inne uroczystości rodzinne będą się odbywały przy ograniczeniach 75 osób w strefie żółtej i 50 w czerwonej.

Grafika z mapą polski. Na zółto i czerwono zaznaczone są strefy który zostały objęte obostrzeniami. U góy napis od soboty 10 październik cały kraj zostaje objęty żółtą strefą z wyłączeniem powiatów ze strefy czwerwonej. Poniżej wymienione są wszytskie powiaty objęte strefą czerwoną. Z lewej u góry logo ministerstwa zdrowia.

Źródło: gov.pl

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content