Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Powiat Limanowski realizuje zadania finansowane przez WFOŚiGW w Krakowie

Powiat Limanowski realizuje zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:

  • „Program edukacji ekologicznej społeczeństwa w Powiecie Limanowskim 2019”

Zapraszamy na stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochro0ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

2020-09-26 02:54:40, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa