Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Powiatowe ćwiczenia podmiotów KSRG pk.:”DOBRA 22″

10 września 2022 r. w Dobrej odbyły się powiatowe ćwiczenia, których celem było doskonalenie współdziałania wyznaczonych sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pk. „Dobra 2022”. 

Założeniem ćwiczeń było współdziałanie wyznaczonych sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poziomu powiatowego i wydzielonych pododdziałów MBO podczas pożaru zabytkowej, XVII wiecznej drewnianej świątyni (epizod I z elementem ratownictwa wysokościowego) oraz działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego związanych z rozpoznaniem i neutralizacją substancji niebezpiecznej umieszczonej w porzuconym na parkingu pojeździe (epizod II). Wartością dodaną ćwiczeń była próba budowy awaryjnego mostu radiowego (alternatywnego systemu łączności) między sztabem KP, SKKP w Limanowej i SKKW w Krakowie w oparciu o struktury „EmCom Polska”, jak również kończącą ćwiczenia prezentacją wyposażenia SCRRchem Scania P370 XT MobiLab – JRG 6 Kraków.

W ćwiczeniach oprócz wyznaczonych SIŚ KSRG z terenu powiatu limanowskiego w postaci zastępów PSP i OSP (naczelnicy jednostek OSP nie biorących w tym roku bezpośredniego udziału w ćwiczeniach zostali zobligowani do uczestniczenia w nich w charakterze obserwatorów) brały udział, zgodnie z rozkazem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, także specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego z Krakowa (poziom gotowości B) i Nowego Sącza (poziom gotowości A), ratownicy wysokościowi z SGRWys w Limanowej. Na miejscu zawiązano sztab Komendanta Powiatowego, który po powiększeniu jego składu o przedstawicieli Policji, Wójta Gminy Dobra p. Benedykta WĘGRZYNA, pracowników Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich, stał się sztabem kryzysowym na którego czele stanął Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

Wszystkie założenia, realizację których obserwowali i oceniali wyznaczeni przez MKW PSP rozjemcy z WPO KW PSP oraz KP PSP w Nowym Targu, zostały osiągnięte.

Organizatorem ćwiczeń były Komenda Powiatowa PSP w Limanowej, Starostwo Powiatowe oraz Gmina Dobra.

Źródło: KPPSP Limanowa

2024-06-16 09:04:58, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa