Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej ogłasza dodatkowy nabór wniosków

Logo Urzędu Pracy w Limanowej

W ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (VI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy RPO WM.

W ramach projektu będą realizowane:
Staże –  10 miejsc,
prace interwencyjne – 15 miejsc,
refundacje kosztów wyposażenia / doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych – 15 miejsc,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 15 dotacji,

Uwaga: uczestnikami projektu mogą zostać jedynie osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia.

Wnioski na poszczególne formy wsparcia można składać od 14.02.2020 r.  w godz. 7 15 – 15 15
Pracodawcy i przedsiębiorcy z gmin powiatu limanowskiego proszeni są o składanie wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na I piętrze w pokoju 111, osoby bezrobotne składają wnioski u swojego doradcy klienta ( I piętro PUP Limanowa).
Pracodawcy, przedsiębiorcy i osoby bezrobotne z terenu Miasta i Gminy Mszana Dolna oraz Gminy Niedźwiedź mogą składać wnioski w Lokalnym Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 4.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej w terminie do wyczerpania limitu środków, o czym będziemy informować na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.

image_pdfimage_print

Udostępnij