Powstał projekt strategii terytorialnej partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego

Opracowany został projekt „Strategii terytorialnej partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego” w realizacji której  biorą udział gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark, miasta: Limanowa i Mszana Dolna oraz Powiat Limanowski. Strategia ta jest opracowywana w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego” we współpracy przedstawicieli partnerstwa oraz doradców Związku Miast Polskich.

Projekt wyznacza kierunki rozwoju partnerstwa w perspektywie do roku 2030 i będzie podstawą do ubiegania się o fundusze zewnętrzne na realizację projektów w niej zawartych.

Partnerstwo przygotowało cztery projekty strategiczne:

  1. Podniesienie bezpieczeństwa i samowystarczalności energetycznej
  2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i cyfrowej obszaru partnerstwa
  3. Wzbogacenie oferty turystycznej poprzez m.in. rozbudowę infrastruktury do udostępniania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych
  4. Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie jakości powietrza, ochrony ziemi, oczyszczania ścieków.

Są to projekty partnerskie, realizowane wspólnie przez partnerów. Odpowiadają na zdiagnozowane problemy, a efekty ich realizacji będą odczuwalne na obszarze całego partnerstwa.

Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat projektu strategii. Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane i mamy nadzieję, będą pomocne w udoskonaleniu prezentowanego Państwu dokumentu.

Poniżej dostępny jest link do formularza on-line, w którym mogą Państwo wyrazić swoje opinie i sugestie. Prosimy o wypełnienie formularza do 24 września br.

FORMULARZ

strategia_terytorialna_projekt_2021-09-13

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content