Powstaje koncepcja nowego kompleksu sportowego

Projekt boiska wielofunkcyjnego. Rzut z góry widok na boiska i architekturę towarzyszącą - parkingi i budynki.

Zgodnie ze wstępnym porozumieniem w sprawie „Budowy obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Kusocińskiego w Limanowej partnerami w przedmiotowym przedsięwzięciu są Powiat Limanowski oraz Miasto Limanowa”. Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych na cele budowy obiektu rekreacyjno-sportowego obejmuje działki ewidencyjne nr 917, 69, 916, 70, 74 zlokalizowane na wysokości I Liceum Ogólnokształcącego im. Orkana. W odniesieniu do  kwestii finansowej, najważniejszym postanowieniem  wstępnego porozumienie jest stanowisko, iż partycypacja w/w stron w udziale własnym budżetu przedsięwzięcia wyniesie po 50 % kosztów inwestycji pomniejszonych o dofinansowanie.

Obiekt sportowo-rekreacyjny posiada zaplanowany węzeł komunikacyjny, który został przewidziany od strony ulicy Orkana. W ramach miejsc parkingowych zaplanowanych jest 48 stanowisk dla pojazdów osobowych kibiców, 12 miejsc parkingowych dla sportowców i personelu oraz 3 stanowiska dla autobusów.

Przy wjeździe na parking zostaną zlokalizowane 3 obiekty administracyjno-socjalne:

Budynek A obejmować będzie pomieszczenia personelu, gabinet lekarski oraz 2 pomieszczenia administracji.
Budynek B to 2 szatnie z węzłem sanitarnym dla 20 zawodników każda oraz kolejne 2 szatnie z węzłem sanitarnym dla 20 zawodników JUNIOR.
Budynek C to węzeł sanitarny dla kibiców, pomieszczenie techniczne, magazyn podręczny, pomieszczenie sędziów oraz szatnia z węzłem sanitarnym dla sędziów.

Łącznie trybuny stadionu planowane są na 1120 miejsc, z czego 960 miejsc to trybuny ogólnodostępne, a 160 miejsc zarezerwowanych będzie dla sportowców (po 80 miejsc na dłuższych bokach stadionu).
Projekt. Widok z otu ptaka na cały kompleks sportowy

Główny stadion obejmować będzie:

-boisko piłkarskie (wymiar boiska: 60×100)
-6-torowa bieżnia okrężna z krawężnikiem wewnętrznym o wymiarach 400m (z odcinkiem 100 metrowym)
-koło do rzutu dyskiem i młotem z klatką
-rzutnia do pchnięcia kulą
-skocznia do skoku w dal oraz trójskoku 1 stronna z podwójnym rozbiegiem (rozbieg 53 metry)
-skocznia do skoku wzwyż )rozbieg 15m)
-skocznia do skoku o tyczce (rozbieg 40 m)

Wszystkie obiekty sportowe będą posiadały oświetlenie spełniające najwyższe normy w zakresie możliwości organizacji imprez sportowych.

Obiekt rekreacyjno-sportowy obejmować będzie również dwa korty tenisowe oraz boisko do koszykówki. Przy tych obiektach zlokalizowane również będą trybuny dla 160 osób.
Przy kompleksie boisk do tenisa ziemnego oraz koszykówki zlokalizowany będzie budynek socjalny obejmujący szatnię męską oraz damską z węzłem sanitarnym oraz magazyn podręczny do obsługi kortów. Bieżnia 6 torowa oraz pozostałe obiekty lekkoatletyczne będą posiadały nawierzchnię syntetyczną z certyfikatem IAAF.

Projekt. Widok na dwa korty tenisowe.

Stadion będzie miał charakter obiektu wykorzystywanego do organizacji imprez zarówno miejskich jak i powiatowych. Celem podjętej współpracy jest również organizacja imprez o charakterze ogólnopolskim, które stanowić będą jednocześnie promocję Miasta Limanowa oraz Powiatu Limanowskiego.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content