Powstały nowe szlaki turystyczne VELO Limanowski w powiecie limanowskim

W piątek 7 maja br. na terenie Pijalni Wód Mineralnych w Szczawie odbyło się  uroczyste zakończenie realizacji projektu pn. „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W spotkaniu udział wzięli Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Radny Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak, Wicestarosta Limanowski Agata Zięba, Wiceprzewodniczący Rady Jan Więcek, Członkowie Zarządu Powiatu Wojciech Włodarczyk i Czesław Kawalec, Radna Powiatu Agnieszka Orzeł oraz Sekretarz Powiatu Andrzej Matlęga. Obecni byli również partnerzy projektu Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda oraz Wójtowie Gminy Kamienica Władysław Sadowski, Gminy Limanowa Jan Skrzekut oraz Gminy Słopnice Adam Sołtys.

W ramach zadania powstało 24,55 km nowych tras rowerowych i szlaków pieszych oraz odnowiono 16,33 km  istniejących szlaków poprzez ich oznakowanie. Powstały również miejsca postojowe, zaplecza informacyjno-sanitarne, parkingi w Gminach Słopnice, Kamienica, Mieście Limanowa oraz w Gminie Limanowa, które zostały wyposażone w altany/wiaty, stanowiska dla rowerów, kosze na śmieci i tablice informacyjne. W projekcie zakupiono 20 audioprzewodników do istniejących wypożyczalni na trasach wokół Góry Mogielica. Aby monitorować ruch turystycznych na powstałych trasach zamontowano 4 pętle do pomiaru ruchu turystycznego w miejscowościach Kamienica, Szczawa, Stara Wieś oraz Słopnice.

„Konsekwentnie od lat rozwijamy infrastrukturę turystyczną w powiecie limanowskim, najpierw tworząc wspólnie z samorządami Gmin Kamienica, Słopnice, Dobra trasy wokół Góry Mogielica, a w tym projekcie oddajemy dla turystów kolejne 40 km szlaków rowerowych i pieszych. Kampania reklamowa to pomysł, aby dotrzeć do większej grupy odbiorców. Zaprezentować naszą ofertę przed sezonem wakacyjnym turystom z większych aglomeracji” – informuje Starosta Limanowski Mieczysław Uryga

Projekt jest promowany za pośrednictwem wyprodukowanych materiałów promocyjnych map turystycznych ze szlakami rowerowymi i pieszymi oraz przewodników turystycznych w nakładzie po 5 tys. sztuk. Powstał także portal informacyjny www.velolimanowski.pl oraz aplikacja na system Android https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mobiexpert.limanowa&hl=pl&gl=US. Ponadto, w okresie 16 kwietnia – 30 kwietnia 2021 roku w Krakowie oraz Warszawie na 40 citylightach trwała kampania promująca nowopowstałe trasy turystyczne.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content