Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Powstanie nowe połączenie autobusowe na linii Szczawa Białe – Limanowa – Szczawa Białe

12 lutego br. w Starostwie Powiatowym została podpisana umowa dla zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym (przewóz o charakterze użyteczności publicznej) na linii komunikacyjnej: „Szczawa Białe – Limanowa – Szczawa Białe”. Wyłonionym wykonawcą dla tego zadania została firma Przewóz Osób Zbigniew Kwit. Umowę z ze strony Powiatu Limanowskiego podpisali starosta Mieczysław Uryga oraz wicestarosta Agata Zięba. Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi 01.03.2021r. Autobusy na uruchomionej linii będą kursowały również w soboty i niedziele.

Uruchomienie dodatkowego połączenia ułatwi mieszkańcom codzienny dojazd do pracy wczesną porą oraz powrót z niej późnymi godzinami wieczornymi. Ponadto, weekendowe kursy umożliwią dojazd do Szpitala Powiatowego w Limanowej oraz przyczynią się do rozwoju turystyki w regionie, biorąc pod uwagę umożliwienie turystom dotarcie do szlaku prowadzącego na górę Mogielica od strony miejscowości Zalesie jak i tras rowerowych i narciarstwa biegowego wokół tej góry.

 

 

 

2021-12-07 12:51:54, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa