„Promocja i organizacja aktywnego trybu życia poprzez seanse filmowe w Powiecie Limanowskim oraz zakup sprzętu”

„Promocja i organizacja aktywnego trybu życia poprzez seanse filmowe w Powiecie Limanowskim oraz zakup sprzętu”

Nr Projektu: 01800-6930-UM0641709/12

Beneficjent: Powiat Limanowski
Okres realizacji projektu: styczeń – grudzień 2014
Całkowita wartość projektu: 32 419,81 zł
Wartość dofinansowania: 20 585,25 zł

Cel projektu:
Umożliwienie udziału mieszkańcom obszaru LGD „Przyjazna Ziemie Limanowska”
w aktywnym spędzaniu czasu podczas wieczornych seansów kinowych na świeżym powietrzu oraz podczas organizowanych / współorganizowanych przez Beneficjenta wydarzeniach. Animacja wolnego czasu dla mieszkańców z obszaru LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”

Działania w ramach projektu:
Powiat Limanowski w ramach projektu zrealizował 5 seansów filmowych w terminach:
1) 01.06.2014 ul. Zygmunta Augusta 37, 34-600 Limanowa,
2) 22.06.2014 ul. Józefa Marka 34, 34-600 Limanowa,
3) 27.06.2014 ul. Zygmunta Augusta 37, 34-600 Limanowa,
4) 30.08.2014 Mordarka 556, 34-600 Limanowa,
5) 16.09.2014 Szczyrzyc 182, 34-623 Szczyrzyc.

Seanse filmowe animowane były przez konferansjera, który prowadził przed rozpoczęciem seansów konkursy z nagrodami dla uczestników. W każdym z przeprowadzonych seansów filmowych wzięło udział 60 Beneficjentów, co zostało potwierdzone wypełnionymi kartami konkursowymi oraz dokumentacją fotograficzną. Zatem, założone w projekcie rezultaty zostały osiągnięte. Ponadto prowadzone były listy osób, które odebrały nagrody w konkursie (w postaci zakupionych zestawów płyt DVD) oraz spisane protokoły przekazania nagród. Przekazano po 12 zestawów płyt DVD na każdym seansie.

Organizacją miejsca projekcji, rozstawieniem, podłączeniem i obsługą sprzętu podczas każdego z seansów, przygotowaniem i prowadzeniem każdorazowo imprezy i konkursu oraz opracowaniem graficznym operacji zajmowali się pracownicy Starostwa Powiatowego w Limanowej, w ramach pracy własnej.

W celu zorganizowania seansów filmowych wykupiona została licencja na jednorazową projekcję filmu w Monolith Films oraz opłacone zostały wynagrodzenia autorskie z tytułu publicznego odtwarzania utworów audiowizualnych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.

W ramach promocji projektu zostały zaprojektowane oraz wykonane: banner, plakaty oraz ulotki informujące o realizowanym projekcie, zawierające harmonogram pokazów, które dystrybuowane były przed oraz podczas organizowanych imprez. Ponadto do projekcji filmów zakupiono zestaw projekcyjny, zestaw kamery, zestaw do nagłośnienia oraz zestaw mikrofonów.
loga
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt realizowany przez Powiat Limanowski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content